Stoppet 40 bilførere i denne busslomma i morgenrushet. Slik ble resultatet

foto