Alarm gikk i idrettshall - mann tatt på parkeringsplass