Et tjuetalls trær har fått mystiske merker. For grunneieren er disse tallene en gåte