– Dette går nesten over min fantasievne. Utrolig at noe slikt kan skje. Heldigvis var ingen av oss hjemme da raset kom. Det ville sikkert skremt vettet av oss.

Bjørnar Svingen står på sletta ved Granittveien 15, hvor han bor sammen med kone og tre barn. Betrakter den rasherjede skråningen mellom huset sitt og naboeiendommen rett opp, i Skiferåsen. Det ser ut som et bombenedslag her. Kraftige oretrær er knekt som fyrstikker. Store krefter ble utløst da støttemuren i Skiferåsen ga etter – og velta nedover, mot huset til Svingen. Den store steinfyllinga tok samme vei. Noen store kolosser suste nedover mot bomijløet like nedenfor.

– Huset mitt er påført en god del skader. Støttemuren har jo sklidd rett inn i veggen. Og den lar seg ihvertfall ikke rikke med vanlig muskelkraft, sier Svingen lakonisk. Han trekker litt på smilebåndet.

– Dette må få en økonomisk og praktisk løsning. Og det har jo heldigvis ikke gått liv. Akkurat nå er jeg mest opptatt av om vi får lov å bo her mens rasområdet blir sikra og rydda. Men jeg håper

– Det var erkjent at muren på eiendommen i Skiferåsen var i svakeste laget og derfor burde forsterkes, og det var sannsynligvis vibrasjonene fra gravemaskina som ble brukt som utløste raset, sier takstmann Gabriel Bjørseth.

Han forteller at muren var 20 meter lang og gjennomsnittlig tre meter høg, og når vi så vet at den tok med seg to meter av gårdsplassen, skjønner vi at det var mange kubikkmeter som raste nedover.

– Hvem skal bære kostnadene med dette?

– Det er ikke avklart ennå, men det vil bli snakk om store beløp.

Bjørseth var på stedet sammen med en geotekniker på tirsdag, dagen etter raset fant sted. Teknikeren fastslo at det ikke var fare for ytterligere utglidning. Muren var boltet fast i fjellet og oppført med forskalingsblokker, men det var altså ikke nok i dette tilfellet.

Under befaringa på tirsdag ble gjenoppbygging av «gårdsplassen» vurdert sammen med huseieren i Skiferåsen. Akkurat nå er det liten plass å bevege seg på. Raskanten ligger en halv meter unna husveggen. Rett ut for inngangsdøra er det ikke gårdsplass mer, men nesten fritt fall.

Related content