Lyngstad har lansert ideen om å etablere Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet i Stjørdal dersom institusjonene skal flyttes ut av Oslo. Det dreier seg om store virksomheter med mellom 500 og 600 arbeidsplasser. Lyngstad brukte blant annet miljøet ved forskningsstasjonen på Kvithamar i Stjørdal som ett eksempel på at det finnes faglig basis i distriktet som det er mulig å bygge på.

– Vi ble nok litt overrasket da Lyngstad nevne Stjørdal og Kvithamar i forbindelse med Veterinærhøgskolen. Vi hadde kanskje sett for oss andre statsinstitusjoner i vårt interessefelt. Men ideen er absolutt gjennomførbar. Vi tror Stjørdal vil kunne bli en utmerket vertskommune for Veterinærhøgskolen, sier forskningssjef Olav Arne Bævre ved Planteforsk på Kvithamar.

Han inviterte umiddelbart stortingsrepresentant Arne Lyngstad til Stjørdal og Kvithamar etter utspillet. Kvithamar-miljøet ville uttrykke støtte til Lyngstads planer, og informere politikeren om virksomheten ved Kvithamar. Forskningsmiljøet teller nå et 60-talls personer til sammen. Stortingsrepresentant Arne Lyngstad sier til Bladet at han er imponert over forskningsmiljøet på Kvithamar. Stjørdalsbesøket har styrket ham i troen på at det virkelig er mulig å etablere Veterinærhøgskolen i Stjørdal.

– Det er ennå ikke avgjort om Veterinærhøgskolen skal flytte eller hvor den eventuelt skal etablere seg dersom institusjonen skal ut av Oslo. Rogaland, Ås eller Stjørdal er aktuelle kandidater, sier Lyngstad.

Veterinærhøgskolen står foran store investeringer i nybygg. Skolen har allerede en avdeling i Rogaland fordi det er større tilgang på husdyr her enn i Oslo.

– Trøndelag har et like sterkt husdyrmiljø som Rogaland. Her har også havbruksnæringen en meget sterk basis, og vi har medisin- og forskningsmiljøene i Trondheim. Planteforsk er allerede etablert i Stjørdal. Det faglige utgangspunktet er derfor godt, sier Lyngstad.

Både han og Olav Arne Bævre ved Kvithamar oppfordrer politikere fra Stjørdal og resten av Trøndelag til å jobbe seriøst og aktivt med å markere Stjørdal som mulig vertskommune for Veterinærhøgskolen.

– Du har fått kritikk blant annet fra Snåsa for at du fremhever pressområdet Stjørdal som etableringssted og ikke utkantsteder i Trøndelag som trenger etablering mer?

– Det er flott hvis flere steder i Trøndelag henger seg på. Da er det opp til Stjørdal å presentere de beste argumentene, parerer Lyngstad. Han tror Stjørdal vil kunne bli en utmerket vertskommune.

Related content