Eier og utbygger Fritz Bade har gått noen ekstra runder med Statens vegvesen for å få avklart eventuelle innsigelser til byggeprosjektet. Etter å ha tatt hensyn til innspillene i et revidert forslag til reguleringsplan, regner han med at saken kan være klar for politisk behandling før jul.

Fritz Bade regner med å få godkjent de reviderte byggeplanene for det kombinerte bolig- og forretningsbygget på eiendommen.

Færre leiligheter

– Nå har vi brukt ekstra tid i kontakt med Statens vegvesen, jernbanen og kommunen for å få avklart eventuelle innsigelser de måtte ha til byggeprosjektet vårt. For å unngå ytterligere forsinkelser har vi tatt hensyn til de innspillene vi har fått. Det betyr at byggeprosjektet er noe redusert i forhold til de opprinnelige planene, sier Fritz Bade.

– Den viktigste endringen er at vi bygger to blokker, og ikke tre slik det fremgår av skissene som har vært offentliggjort tidligere. Det betyr at vi må redusere antallet leiligheter fra 90 til 65. Årsaken er at Statens vegvesen ønsker å sikre areal for mulig fremtidig utvidelse av veien som går øst for eiendommen vår, forklarer Bade.

Byggestart til våren

Selv om antallet leiligheter reduseres beholdes det samme næringsarealet (2000 m²) og parkeringskjeller.

– Nå har vi sendt inn vårt forslag til reguleringsbestemmelser for eiendommen. Malvik kommune har da inntil tolv uker på seg til saksbehandling før det legges frem et forslag til politisk behandling i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (Aresam). Jeg regner med at den behandlingen kan skje før jul, og at byggestart blir i løpet av våren, sier Fritz Bade.

I august i fjor ble det kjent at Bade hadde sikret seg en opsjonsavtale med Coop Midt-Norge. Dersom avtalen realiseres forventes det at Coop Extra-butikken i Hommelvik sentrum flyttes fra dagens lokaler til nybygget på Sannan.

Fritz Bade håper å kunne komme i gang med byggingen av det nye bolig- og forretningsbygget på Sannan i løpet av våren. Foto: Anders Fossum