Kommer med klare krav etter ny E6-rapport: – Nå må de ta ansvar

foto
Morten Harper (t.v.) og Kristoffer Fordal mener kommunen nå må legge press på Nye veier for å gjennomføre flere av de foreslåtte avbøtende og kompenserende tiltakene som er skissert i miljørapporten fra Hellstranda. Foto: Guro Vollen