Forbipasserende fant livløs syklist – erklært død på stedet