Riksteatret drar paralleller til nåtiden med avkristnet Jeanne d'Arc