Stadig mer populært område: Kan bli nødt til å kreve turist-stengt vei

Toppturer og randoneekjøring på fører til mye ferdsel i fjellet på senvåren. Det skaper utfordringer for reindriftsnæringen. Foto: Arkiv