Her blir det akuttmottak for 200 ukrainske krigsflyktninger

foto