Bor på kvikkleire: – Tanken på at det kan gå ras har rykket nærmere

foto