Det ble ingen avgjørelse om storhallen på Øverlands Minde i prosjektgruppas møte torsdag i denne uke. Ballen kastes nå til fylkesrådet.

– Vi hadde sjølsagt et håp om en endelig avklaring i møtet, men Susanne Bratli, som er fylkesråd for regional utvikling og medlem av prosjektgruppa ville drøfte saken i fylkesrådet før prosjektgruppa leverer fra seg en endelig innstilling, sier Bjørn Bremseth, eiendomssjef i Stjørdal kommune og sekretær for prosjektgruppa.

144 millioner

Det ligger i navnet ”storhall” at det er et betydelig prosjekt som er i utvikling på Øverlands. Tegningene forteller om en ”tre-haller” som nå har en prislapp på 144 millioner, og det er økonomien i prosjektet og hvem som skal fiansiere det som diskuteres og trekker saken ut.

Det begynner å haste med en avklaring dersom kommunen skal klare å legge prosjektet inn i økonomiplanen for de kommende fire år. Derfor hadde vi håp om en avklaring på torsdag, men det går med et svar fra fylkesrådet 25. august, sier Bremseth.

Kommunal hall

Bremseth legger ikke skjul på at avgjørende for prosjektet er fylkeskommunens medvirkning.

– Det handler om størrelse på tilskuddet fra fylkeskommunen og akseptering av skisserte leiesatser, sier Bremseth.

Prosjektgruppa er enige om en storhall som er 100 prosent eid av Stjørdal kommune. Tidligere eierskapsform som aksjeselskap er lagt bort. Blir det hall så blir det en ren kommunal hall.

– Størrelsen på fylkeskommunens engasjement i hallen er avgjørende, det gjelder tilskuddet og det gjelder leiesatsene. Fylkeskommunen gjennom Ole Vig videregående skole vil være en stor leietaker i hallen, og sammenlignet med det leieforholdet vi har i dag i Stjørdalshallen vil fylkeskommunen måtte akseptere en annen leiepris, sier Bremseth.

Optimist

Bremseth vil ikke si noe om hva som forventes i penger fra fylkeskommunen. Det betyr også at kommunens kostnader med hallen fortsatt holdes tett inntil brystet på prosjektgruppa.

– Når fylkesrådet har sagt sitt 25. august er vi enige om et møte i prosjektgruppa helt i starten av september. Da kan vi klare å få fram en sak for politisk behandling i Stjørdal i henholdsvis komite kultur, næring og miljø, i komite oppvekst og i formannskapet 15., 16. og 17. september, sier Bremseth.

– Er du begrunnet optimist at det blir storhall?

– Jeg er optimist. Dette er et stort og flott prosjekt, sier Bjørn Bremseth.

Martin Haugen

74 83 95 05