Tidlig i august skal planen for utvikling og drift av Kristin-feltet oversendes myndighetene. Godkjennes planen er det duket for en hyggelig økning i Statoil virksomhet i Stjørdal. Informasjonssjef i Statoil, Per Kotte, bekrefter at Stjørdal ligger meget godt an i forhold til plassering av driftsorganisasjonen.

– Statoil vil anbefale å legge driftsorganisasjonen for Kristin til Stjørdal, sier Kotte. Han vil ikke gi seg ut på å spekulere i hvor mange flere ansatte det blir på Tangen, men bekrefter at vil bli noen titalls nye medarbeidere.

– Noe av vitsen med å legge driftsorganisasjonen til Stjørdal er å utnytte den kompetansen vi allerede har på stedet. På Tangen sitter det nå en organisasjon som har fått bryne seg skikkelig på de utfordringer vi har møtt på Heidrun- og Åsgard-feltene. Løsningene der i fra tar vi med oss og utvikler videre i Kristin-organisasjonen, sier Kotte.

Han ønsker ikke å uttale seg om hvorvidt den nye driftsorganisasjonen betyr at Statoil må bygge ut på Tangen, men bekrefter at de i dag har 350 personer i et bygg som opprinnelig hadde 280 kontor. For å dekke behovet for kontorplasser har Statoil leid kontorbrakker som er plassert inntil administrasjonsbygget.

Stjørdalens Blad har kjennskap til at utbygging skal være diskutert, og at en utvidelse med 120 nye kontorarbeidsplasser synes meget aktuelt. Planene for en utbygging finnes i arkivet. Allerede da det nåværende administrasjonsbygget ble oppført på Tangen var Statoil forutseende nok til å få godkjent en reguleringsplan som innebærer full utbygging på tomta. Dermed kan det være duket for en utvidelse av Statoil-bygget mot nord.

Sett ovenfra ser dagens bygning ut som en håndflate uten tommeltott. De fire fingrene peker ut mot sjøen. En eventuell bygning vil bli tommelen på håndflata, og bygget vil da gå gjennom de kontorbrakkene som står inntil administrasjonsbygget i dag. Et eventuelt tilbygg vil ikke komme i konflikt med brakkeriggen til Tangen næringsbygg.

Related content