Denne barnehagen fra 2016 står på synkende grunn. Nå strides partene om skylda

foto