– Vi har gått fra å være ett firma, til å bli to firma under samme tak. Utad er det ikke så mye forandringer, men vi har nå lokale aktører som eiere, og det vil på sikt gi positive ringvirkninger for bilforretningen, forteller plassjef Roar Holthe.

Nytt bilmerke

Fra å være merkeleverandør av Ford og Mazda, vil den nye transaksjonen føre til at firmaet har fått et nytt bilmerke å forhandle med.

– Vi vil nå få inn Volvo som den første leverandøren på Stjørdal, og det vil være svært positivt både for firmaet og for bilkjøperne på Stjørdal, tror Holthe.

– En høy andel av bilparken på Stjørdal er Volvo, og det er tydelig at Volvo har en sterk posisjon i dalføret, sier Holthe som gleder seg til å tilby service for Volvoeiere i området.

Suksess

Fra innflyttingen i nye lokaler vis à vis Møller bil på Tangmoen for seks måneder siden, har bedriften vært en suksesshistorie, og Holthe er glad for å være med å styrke det allerede sterke bilmarkedet som er på Stjørdal.

– Bilforretningen på Tangmoen har i løpet av det første halve året solgt 90 nybiler og 90 bruktbiler, noe som er fantastisk med tanke på den korte tiden bedriften har eksistert, sier Holthe.

Utvide

Nardo Bil Stjørdal og Melhus Bil Stjørdal har i dag 12 ansatte. To Volvo-mekanikere, to Ford-mekanikere, en Mazda-mekaniker, en klargjører, to kundebehandlere og to selgere, en verkstedansatt og en plassjef.

– Jeg tror vi skal utvide staben på sikt, med flere mekanikere. Men, fortsatt må vi avvente hvordan det går. Bilverden har blitt komplisert, og styres av importørene. De har bestemte krav til plassering av biler, og utsmykking av lokalene. Vi må sørge for salg og god service til våre kunder. Folk ønsker personlig service i større grad enn før, og vi har ansatt to personlig serviceteknikere, som fungerer som «fastlege» for bilen i en digitalisert verden, sier Holthe.