Denne byen har aldri vært større, men én utvikling skaper hodebry