Endringen ble enstemmig vedtatt for to år siden, men ingenting har skjedd. Nå etterlyser han svar

foto