To lokale søkere på lederstilling ved sykehus

foto