Sjekket biler på E14: Fortsatt ikke fri ferdsel over grensa