Reinertsen as og Aker Maritime har inngått et samarbeid for å stå sterkere i kampen om offshoreoppdrag i Norskehavet. Det felles firmaet har nå sikret seg 450 kvadratmeter kontor-lokale i Torgkvartalet i Stjørdal sentrum.

De skal ha kontorer for 30 - 40 ansatte fra september, hvis det går slik daglig leder Frank Wettland (43) håper, og firmaet drar i land den første avgjørende kontrakten i høst.

Aker Reinertsen kjemper blant annet om en kontrakt med anslått verdi rundt en halv milliard kroner. Levering og installasjon for det mye omtalte vanninjeksjons-prosjektet som skal utføres fra Heidrun-plattformen.

En annen viktig kontrakt gjelder vedlikeholdsavtalene til Statiol. Omfanget er her anslått til to - tre hundre millioner kroner hvert år i 11 år.

Wettland sier det blir avgjørende for Aker Reinertsens aktivitet i Stjørdal om det blir de som får disse storkontraktene.