Slik slår statsbudsjettet ut for vårt distrikt

foto