Flere reagerer på det omstridte prosjektet – nå skal alle klagene behandles