Kaller inn til lukket møte - kommunen vurderer å kjøpe 64 mål stor gårdseiendom