Eieren fulgte ikke reglene - nå har retten tvangsoppløst firmaene hans