– Vi må ta vare på, verdsette og oppmuntre til frivillig arbeid

foto