Årets «Rett fra hjertet»-konsert arrangeres i Værnes kirke lørdag 30. november.

På siste samling for musikerne og solistene ble det diskutert hva som skal gjøres med et eventuelt overskudd.

– Kulturarbeid for ungdom og Ungdommens Hus kom raskt inn som et godt formål å gi pengene til. Vi ble også enige om at disse midlene skal komme som et eksternt supplement til den daglige driften og er øremerket kulturarbeid, forklarer Jan Borge Larsen.

– Betyr mye

Heidi Beitland ved Ungdommens Hus forteller at dette er penger som kommer godt med.

– Dette betyr mye for oss. En veldig fin og tidlig julegave, sier hun.

– Det er ikke satt av mye penger til å jobbe med ungdommer i fritidsklubb. Vi er avhengige av prosjekter og søke midler eksternt for å skape ting. Støtten vi nå får fra «Rett fra hjertet» gir oss mulighet til å lage aktiviteter som vi i utgangspunktet ikke har midler til gjennom den daglige driften, sier Beitland.

Ungdommene skal selv få være med på å bestemme hva pengene skal brukes til.

– Det er kjempebra at vi skal samarbeide med Jan Borge Larsen og gjengen hans. Det er helt utrolig, avslutter Heidi Beitland.

Chand som gjesteartist

Åtte rutinerte musikere fra Stjørdal gikk i 2012 sammen for å lage en kirkekonsert, der formålet var å gi overskuddet til lokale organisasjoner som driver med arbeid for ungdom.

Årets konsert består av Jan Borge Larsen, Siri Bones, Wanja Løvø, Roar Nygård, John Oddstein Aune, Eivind Aune, Jan Inge Tjørhom og Arne Skognes.

– Som gjesteartist har vi fått med oss Chand Torsvik fra Namsos. En ung og ambisiøs musiker som synes vårt arrangement er i tråd med hans musikalske filosofi, sier Jan Borge Larsen.