Eierne av Hell Kjøpesenter i Stjørdal legger fram spenstige planer om hvordan kjøpesenteret og området rundt kan utvikles i framtida. Interessentene bak Balstad Eiendom Holding og UPL Eiendom ønsker å bygge ut både kjøpesenteret og de ledige arealene som i dag brukes til parkeringsplass.

Eiendomsutviklerne peker på at kjøpesenteret på Hell har hatt en rivende utvikling og vekst i løpet av de siste årene. Kundene kommer selvsagt fra nærområdet i Stjørdal, men like mye fra hotellene i nabolaget og ikke minst fra flyplassen. Alle prognoser peker i retning av at trafikken til og fra flyplassområdet bare vil øke i årene som kommer. Derfor er det behov for å utvikle kjøpesenteret.

Det nye i innspillet fra eiendomsutviklerne er boliger. De ønsker å planlegge en ny liten «bydel» som de kaller City Værnes. Konseptet er kjøpesenter og parkeringsarealer «under» et grønt dekke med boliger oppå. Planleggerne regner med å få plass til et par hundre nye boliger i blokker oppå det grønne dekket. Samme konsept er brukt med hell ved Solsiden midt i Trondheim by.

I dag er kjøpesenterområdet regulert til forretninger, kontorer og hotellvirksomhet. For å kunne starte med å bygge boliger, må politikerne forandre arealplanen som gjelder for Stjørdal. Det er politikerne allerede i full gang med. Eiendomsutviklerne har allerede spilt inn ønsket om boliger, i et forslag til kommunen. Arealplanen kommer opp til behandling i formannskapet allerede i neste uke. Allerede da kan stjørdalspolitikerne gjøre en del prinsippielle valg.

Idéene om boliger nært inntil flyplassen er vedlig spennende for Stjørdal. I dag er kjøpesenterområdet temmelig «dødt» etter stengetid. Det skal vel også sies at området i dag ikke akkurat framstår som en fryd for øyet. Planen om et grønt dekke over parkeringsanlegget og boliger oppå der igjen, vil skape et helt annet og langt mer trivelig inntrykk.

Boliger her blir liggende med kort avstand til flyplassomrdået der det allerede i dag finnes tusenvis av arbeidsplasser. Og planer for utbygging av områdene i nabolaget, tyder på at det vil utvikles enda flere arbeidsplasser her i årene som kommer. Flyplassen er selve motoren i utviklingen av Stjørdal.

Og så det aller beste av alt: City Værnes med butikkarealer, parkering, kontorer og boliger, kan utvikles uten at det går med en kvadratmeter med dyrkajord!