Det ble innledningsvis litt forum for frustrasjoner da et 30-talls landbruksfolk fra Meråker samlet seg til møte på Dalatun forsamlingshus på Stordalen og diskuterte framtida for landbruket i Meråker. Fire av 16 melkebønder i Meråker har signalisert at de kommer til å selge melkekvotene sine.

– Hvis det skjer, vil det bli bare et dusin melkebruk igjen i Meråker. Det er for lite til å opprettholde et melkefaglig miljø i bygda, mener landbrukssjef Marit Graftås, som hadde innkalt til møte sammen med Landbrukslagshøvding Bjørn Aasvold.

Svar på tiltale

Aasvold fikk svar på tiltale, da han åpna møtet med å spørre om årsaken til at såpass mange melkebønder nå vurderer å selge seg ut.

- Spør deg sjøl! var det kontante svaret til Aavold, som selv var en av de første melkebøndene i Meråker som solgte kvota si da det ble mulig.

Mye frustrasjon kom til overflata under mandagens landbruksmøte på Stordalen. Da de fleste hadde fått lufta ut det aller verste, var det enkelte som kom fram til erkjennelsen om at det kan være lurt å se framover og lete etter muligheter i stedet for å bruke energi på å irritere seg og slåss mot systemet.

Tettere nettverk

Stig Rune Størseth pekte på at samarbeidsklimaet i landbruket i Meråker har et stort potensial for utvikling, og fikk flere med seg på at noe må gjøres for å skape et tettere nettverk.

– I Meråker har vi 12 rundballepresser, mens det i Selbu er to! Likevel er det gårdbrukere i Meråker som leier inn stjørdalinger for å presse gras. Dette viser at det er noe galt med samarbeidet mellom gårdbrukere i Meråker, mente Stig Rune Størseth.

Nettverksbygging og landbruksplan står etter mandagens møte øverst på landbrukssjef Marit Graftås’ agenda.

– Vi må prøve å bygge opp nettverk der det er mulig, og arbeide hardt for å synliggjøre landbruket som næringsvei i Meråker, konkluderer landbrukssjef Marit Graftås.

FOLDEDE HENDER: Landbrukslagsleder Bjørn Aasvold (t.v.) foldet hendene under meråkerbøndenes møte mandag om salg av melkekvoter, men det var nok mer et uttrykk for avmakt enn for makt