«Blir det nødvendig, mobiliserer vi til aksjoner»

foto