Vil vrake landsstyrets plan for avgjørende votering om veivalg

foto