Det er en prosess som har pågått over en tid som nå har ført til at vi anbefalte overfor styret at huset skulle selge, sier rektor ved Aglo Opplæringssenter, Bjørn Hesselberg.

– Svarte ikke drifta av dette ungdomstilbudet til forventningene?

– Jo, så absolutt fra begynnelsen. Da kunne vi ha opptil 30 ungdommer der om kveldene, og det var ei oppslutning vi var fornøyd med.

– Men siden har det gått tilbake?

– Ja, du kan si at etter at Ungdommens Hus ble nyåpnet, oppsto det en ny situasjon, og selv om det finnes ungdommer som føler seg mer heime i Y12 framfor i Ungdommens Hus, så er det mange som vanker på begge steder.

– Har det vært kostbart å drive Y12?

– Vi fikk et kommunalt bidrag på 50.000 det første året, men ingen ting fra Rådet, og det har vært kostbart å drive, det må medgis. Etter hvert kom vi til den situasjonen der vi måtte se på nytten i forhold til kostnadene, og det er da bakgrunnen for det vedtaket som er fattet.

Tidligere var deler av konfirmantundervisninga lagt til Y12, men etter at kirkestallen ble ferdig, har også dette falt bort, noe som også har bidratt til beslutninga om salg.

– Får dere igjen det dere ga for huset?

– Dersom noen vil kjøpe huset for det eiendomsmegleren har priset det til, taper vi i det minste ikke penger, sier Hesselberg, som legger til at de har kostet på bygningen ganske mye i løpet av den tida de har stått som eiere.