Skal undersøke dødsulykken nærmere - dette håper de å finne ut av

foto