Her krasjet mannen 80-åra i rekkverket på E6: – Samtykker ikke i førekortbeslag

foto