– Produktet er solgt hos Normal-butikker over hele landet. Importøren opplyser at det er sendt ut 16.000 stykker av produktet til butikkene, men at varene nå skal være fjernet, skriver Matportalen.

Det er Normal selv som har importert kjeksen.

Tilbaketrekkingen skjer etter at Mattilsynet mottok en bekymringsmelding om at produktet var merket med innhold av genmodifiserte ingredienser. Ingen genmodifiserte næringsmidler er per i dag godkjent i Norge.

Produktet er produsert og merket for EU-markedet, hvor en rekke genmodifiserte produkter er godkjent til bruk i mat og fôr etter en grundig helserisikovurdering av EUs mattrygghetsorgan EFSA. Det er derfor ikke helsefare forbundet med produktet, men det er ulovlig å selge i Norge.

Forbrukere som har kjøpt dette produktet og ikke ønsker å bruke det, kan levere det tilbake til butikken der det er kjøpt.