Støvsuger begynte å brenne, mann fikk ikke fly og krasj i kryss