Her gjøres de siste undersøkelsene – nå skal det gamle bygget rives

foto