Foreslår å legge ned to skoler og innføre eiendomsskatt i Stjørdal