Her krasjet to politibiler på E14. Sjåføren nekter å godta boten

foto