Ett parti kan være i ferd med å snu i E14-saken

Hovedutvalget for plan- og miljø i Stjørdal behandlet gang- og sykkelvegplanen onsdag. Her studerer Arild Gressetvold (Frp) og Lise Rasmussen (Mdg) skissene over linjeføringen. Foto: Jan Erik Sundoy