Tar for seg personlig økonomi, sykefravær og vold i nære relasjoner