Her får ingen flytte inn før utbygger følger opp kravet. Nå har de klaget på avgjørelsen

foto