De mottar 50.000 kroner i støtte – dette skal pengene brukes på

foto