Fristes til å bruke makt for å løse krisen: – Vi må stille krav