Stjørdalsordfører Johan Arnt Elverum har all grunn til å være fornøyd: Det nye Havnekrysset på E6 fungerer meget godt. Flaskehalsen i trafikken til og fra det viktige næringsområdet på Tangen, er borte. Trafikken flyter veldig greitt.

Når rundkjøringa i Havnekrysset nå står der allerede, så skyldes det ikke minst innsatsen fra stjørdalsordføreren. Havnekrysset skulle etter de opprinnelige planene ikke stå ferdig før om to år.

Nå er den ferdig til bruk. Betalt med midler på forskudd som Nord-Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal kommune og næringslivet i Stjørdal har skaffet til veie. Spleiselaget har tatt på seg rentekostnadene slik at Vegvesenet kunne komme i gang før skjema med rundkjøringa.

48 millioner var det nye krysset beregnet å koste. Byggeregnskapet viser at vegvesenet kom i mål. Spleiselaget slipper med halvparten av kapitalkostnadene de var forberedt på å dekke. I rundkjøringsprosjektet i Havnekrysset klaffet alt, kort og godt.

Med økonomien under kontroll, betyr det at det også er gode muligheter for at det blir nok penger til å bygge ringveg nord – tverrforbindelsen mellom Stokkhaugan og Kvislabakken helt ferdig på tampen av E6-prosjektet i 2013. Siste del av denne tverrforbindelsen mellom Innherredsvegen og E6, er ikke helt sikker ennå når det kommer til finansiering.

Men ordfører Elverum og hans medinnbyggere har mer å glede seg over når det handler om opprusting av veger i Stjørdal: Like før ferien godkjente kommunestyret reguleringsplanen for det nye krysset på E14 ved Evja. Også dette rundkjøringsprosjektet er et spleiselag mellom kommune, fylke og utbyggere i området.

Også Ligaardkrysset skal bygges med penger som kommune og fylke skaffer til veie på forhånd. Målet er å lyse rundkjøringa ut på anbud etter sommerferien slik at byggingen kan komme i gang kanskje allerede i løpet av høsten.

Denne rundkjøringa vil først og fremst bedre forbindelsen mellom sentrum og de nye store bolig- og utbyggingsområdene ved Husby. Enda viktigere er det at denne rundkjøringa vil åpne utbyggingsområdene ved Evja. Her ligger tomter klare i påvente av en trygg og sikker adkomst. Nå kommer den.

At Havnekrysset står ferdig allerede og Ligaardkrysset nå er klart på tegnebrettet, skyldes målbevisst og systematisk arbeid fra Stjørdal kommune sin side. Det er artig å se at prosjektene lykkes så godt.