«Arbeidet mot mobbing krever hardt arbeid, og det krever at vi alle sammen er med»

foto