Ingen må tro at gründer Olav Bakken med denne overdragelsen kaster døtrene ut på dypt vann og gir dem beskjed om å lære og svømme. Generasjonsskiftet har vært diskutert i mange år, og mulige løsninger har ofte vært tema i familiemiddager hjemme hos mor og far.

– Det har vært en lang tankeprosess. Vi har hele tiden visst at vi må ta over en dag, og vi har diskutert i mange år hvordan det skulle gjøres. Det begynner å bli noen år siden vi bestemte at ingen av oss ville utdanne seg for å ta over som direktør i Microplast. Når vi tar over nå, er det med visshet om at vi ikke er alene. Fortsatt vil vi ha med far som støttespiller, sier søstrene, og tilføyer følgende gode attest til de ansatte på Microplast:

– Hadde bedriften bestått av en gjeng kverulanter, ville vi ikke ha tatt over. Men her er det bare flotte folk, så vi får mange å støtte oss på. De ansatte har visst om overdragelsen en stund, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger.

Mari er den av de to som har best kjennskap til bedriften de nå overtar. Hun er utdannet innen revisjon, har jobbet i familiebedriften de siste ti årene og er i dag personalansvarlig. Den jobben tenker hun å fortsette med. Nåværende administrerende direktør ble ansatt i fjor høst, og ekstern styreleder blir hentet inn. Den jobben tar direktøren ved Intra i Malvik, Oddvar Johansen.

– For meg er det veldig greit at Mari er i bedriften allerede. Jeg beholder min halvstilling som bioingeniør på Stjørdal legesenter, men vil være mer tilstede her på Microplast. Kontakten med bedriften vil fra min side bli mer systematisk enn den har vært fram til i dag, sier Anne.

I løpet av vår samtale presiserer søstrene flere ganger at de ansatte i industribygget på Tangen ikke vil merke så store forandringer etter eierskiftet. De føler ansvar for det som er bygd opp, og kommer ikke til å gjøre store omveltninger.

– Men vi blir nok annerledes eiere enn far har vært. Han har annen kompetanse enn oss. De ansatte kunne gå til han med spørsmål om både økonomi og teknikk. Vi har ikke samme bredden i kompetansen. Derfor er det avgjørende at vi har med oss flinke folk.

Begge er opptatt av at det ikke er noe mål å gjøre bedriften større i antall ansatte og bygninger. Men volumet i produksjonen kan gjerne økes, og det mener Mari og Anne er mulig med dagens maskiner og bemanning. Blant annet ser de vekstmuligheter i markedet for medisinsk utstyr, der bedriften de siste årene har bygd opp kompetanse og kapasitet.

Related content