De 66.000 storfemagene fra den årlige produksjonen går i dag bare til dyrefor.

Nortura Malvik slakter hvert år 66.000 storfe, som tidligere ga over ti kilo hver i avfall slakteriet måtte betale for å bli kvitt. Ny teknologi, nye matvaner og endret holdning til bærekraftig produksjon gjør at mer av dyret kan utnyttes.

En egen vaskemaskin gjør at slakteriet kan håndtere bladmager til en kvalitet som kan leveres som dyrefor.

Mat for mennesker

Nå ønsker slakteriet på Sveberg å få konsernet med på investeringer for ombygging og nytt utstyr til produksjonslinje som kan levere kumager til mat for mennesker.

– Nortura er opptatt av at vi skal utnytte alle deler fra dyrene som slaktes. Det gir en mer bærekraftig utvikling i produksjonen, og bøndene vil få en bedre pris for slaktedyrene som leveres til oss, sier Lean-navigatør Aage Eide ved Nortura Malvik.

– Den gangen bøndene sto for slaktingen selv, ble så godt som alle deler av dyret utnyttet og tatt vare på som mat. Alle de fire magene fra storfe ble den gangen brukt som menneskemat. På verdensbasis er det stor etterspørsel etter disse produktene, og vi mener at en satsing på dette vil gi en lønnsom produksjon for Nortura, sier Eide.

Saken fortsetter under bildet.

Aage Eide, Rune Lorentzen og Jonny B. Falla ved Nortura Malvik vil gjerne bytte ut dagens bladvaskemaskin med en helt ny produksjonsjonslinje. Da kan produksjonen av bladmager endres fra dyrefor til mat for mennesker. Foto: Trond Nøstberg

Smaksrikt og næringsrikt

Det norske markedet vil ikke i dag ta unna den planlagte produksjonen ved Nortura Malvik. Men på verdensbasis vil de 66.000 bladmagene knapt merkes i et marked der produktet allerede er sterkt etterspurt.

– Det er god økonomi og endring i husholdningenes matvaner som gjør at disse produktene ikke er spesielt etterspurte her i Norge. Men i Afrika, Japan og land i Øst-Europa benyttes både vom og bladmage som mat til mennesker. Kjøttet fra bladmagen er smaksrik og næringsrik og brukes gjerne som hovedingrediens i gryteretter og supper. Bladmageburger er også et populært produkt i noen land, sier bas for slakteriets plussprodukter, Jonny B. Falla.

Utnytter mest mulig

Nye matvaner og markeder gjør at Nortura Malvik bidrar til å utvikle produkter som tidligere gikk ut av fabrikkene som avfall.

– Satsingen på det vi kaller plussprodukter gjør at slakteriet i dag tar vare på alt i produksjonen. I dag går det aller meste, som tarmer, lunger, jur, milt, spiserør og peniser, og som tidligere var avfall til hundefor og pelsdyrfor, sier linjeleder for slakteriets plussprodukter, Rune Lorentzen.

– Nå har vi søkt konsernet om investeringsmidler til en ny bladmagevaskelinje for å kunne starte produksjon av dette produktet til menneskemat. Vi håper å få midler på neste års investeringsbudsjett og være i gang i løpet av 2018. Vi har kjempestor tro på prosjektet, og investeringene forventer vi vil gi en lønnsom produksjon for slakteriet i løpet av 14 måneders ordinær drift, sier Lorentzen.