Anleggsarbeidet med ny vei inn til Sveberg handel og næringspark fører til at E6 må stenges i kortere perioder på grunn av sprengningsarbeid.

Stjørdalsentreprenøren Brødrene Bjerkli AS er i gang med en stor jobb på nye Sveberg handel og næringspark i Malvik. Det skal bygges ny vei parallelt med E6 fra Stavsjøvegen inn til det planlagte regionale næringsområdet.

Etter fellesferien i juli starter arbeidet med å sprenge ut over 100.000 kubikkmeter med fjell. Da varsler entreprenøren at E6 vil bli stengt på dagtid i perioder på inntil en halv time. Noe av sprengingsarbeidet vil også gjøre det nødvendig å stenge Vuluvegen. Det vil være behov for mellom 30 og 60 sprenginger i anleggsperioden.

Stort oppdrag

Entreprenøren har 13 måneder på seg til å fullføre arbeidet med veien og infrastruktur i tilknytning til næringsparken.

– Dette næringsområdet har jeg stor tro på vil fylles opp med aktivitet ganske raskt, mener Per Olav Bjerkli, som selv deltar med utkjøringen av masser fra veitraseen som vil gå parallelt med E6.

– Det er bra størrelse på denne jobben og den vil kreve mye av ressursene i bedriften de kommende månedene, sier prosjektleder Ole Martin Steinvik.

– Før ferien har vi fjernet masse og klargjort for sprengningsarbeidet. Natt til tirsdag ble E6 stengt i nordgående løp slik at vi fikk montert sikringsrekkverk for å unngå at stein faller ned på veien. Fra neste uke blir det stans i arbeidet i tre uker fremover på grunn av fellesferie. Etter ferien starter arbeidet med å borre og sprenge ut fjellet. Vi regner med å ha behov for mellom 30 og 60 sprengninger, antallet er avhengig av beskaffenheten i fjellet. Når vi skal sprenge vil det være nødvendig å stenge E6 for trafikk i kortere perioder av hensyn til sikkerheten, sier Steinvik.

Noe kø i perioder

Byggeprosjektet omfatter også utvidelse av Vuluvegen med ny gangvei forbi Sekkhølet.

– Når dette arbeidet kommer i gang vil det være behov for trafikkregulering med omlegging til ett kjørefelt og lysregulering på strekningen mellom kulverten under E6 og forbi parkeringsplassen ved Sekkhølet. Det betyr at trafikantene må regne med at det vil ta noe lengre tid å kjøre Vuluvegen. Derfor vil det kunne lønne seg å vente i kø på E6 ved stenging av den veien og ikke forvente at trafikken går raskere på Vuluvegen, sier Steinvik, som tilbyr naboer og andre varsling av sprenging og nattestenging av veien via tekstmelding på mobiltelefon.