Gårdbruker har tatt imot 1000 kalver. Nå blir han hyllet med gjev pris